Samsung S24 Plus màu độc quyền Online (Exclusive color)

Màu độc quyền trực tuyến (Exclusive color) của Samsung S24 Plus chỉ có sẵn tại Samsung.com. Galaxy S24+ Màu độc quyền online này cung cấp thêm 3 tùy chọn màu sắc, và là phiên bản được phân phối và bán trực tuyến bởi Samsung. Người dùng chỉ có thể mua được màu này qua kênh mua sắm trực tuyến của Samsung.

Samsung S24 Plus màu độc quyền

Samsung S24 Plus màu độc quyền có mấy màu?


Galaxy S24+ màu độc quyền có sẵn trong 3 tùy chọn màu sắc: Cam cát Sandstone, Xanh lục Jadeite, và Xanh Sapphire.

Cam cát Sandstone

Màu Cam cát Sandstone (Sandstone Orange) của Samsung S24 Plus là một lựa chọn độc quyền chỉ có sẵn tại trang web Samsung.com. Galaxy S24+ Màu Độc Quyền Trực Tuyến (Exclusive color) này bao gồm thêm 3 tùy chọn màu sắc khác và chỉ được phân phối cũng như bán trực tuyến qua hệ thống của Samsung. Người dùng chỉ có thể mua được màu này thông qua kênh mua sắm trực tuyến của Samsung.

Cam cát Sandstone

Xanh lục Jadeite

Màu Xanh lục Jadeite của Samsung S24 Plus là một lựa chọn độc quyền chỉ có sẵn tại trang web Samsung.com. Galaxy S24+ Màu Độc Quyền Trực Tuyến (Exclusive color) này bao gồm thêm 3 tùy chọn màu sắc khác và chỉ được phân phối cũng như bán trực tuyến qua hệ thống của Samsung. Người dùng chỉ có thể mua được màu này thông qua kênh mua sắm trực tuyến của Samsung.

Xanh lục Jadeite

Xanh Sapphire

Màu Xanh Sapphire của Samsung S24 Plus là một lựa chọn độc quyền chỉ có sẵn tại trang web Samsung.com. Galaxy S24+ Màu Độc Quyền Trực Tuyến (Exclusive color) này bao gồm thêm 3 tùy chọn màu sắc khác và chỉ được phân phối cũng như bán trực tuyến qua hệ thống của Samsung. Người dùng chỉ có thể mua được màu này thông qua kênh mua sắm trực tuyến của Samsung.

Xanh Sapphire

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *