iPhone Xr cũ (99%) | Phiên bản Mỹ LL/A | ZIN NGUYÊN BẢN

iPhone Xr cũ tại TheTekCoffee là iPhone Xr  – Qua sử dụng – Phiên bản Mỹ LL/A – Bộ nhớ trong 64GB | 128GB | 256GB  – ZIN NGUYÊN BẢN từ nhà sản xuất

TheTekCoffee – Đi đầu chất lượng – Chúng tôi tạo giá trị

iPhone Xr cũ

Trả góp qua thẻ tín dụng ( Xem chi tiết )

Thu cũ đổi mới ( Xem chi tiết )

Chính sách bảo hành ( Xem chi tiết )

– Chi tiết bảo hành niên yết trên mục giới thiệu về Shop
– 30 ngày đổi trả
– 06 tháng bảo hành

LIÊN HỆ

0

iPhone Xr cũ (99%) | Phiên bản Mỹ LL/A | ZIN NGUYÊN BẢN

Trong kho