iPhone 14 LL/A | iPhone 14 Pro Max LL/A | iPhone 14 Pro LL/A | iPhone 14 Plus LL/AiPhone 14 ZA/A | iPhone 14 Plus ZA/A | iPhone 14 Pro ZA/A | iPhone 14 Pro Max ZA/A

iPhone 14 xách tay thị trường các nước như Mỹ mã LL/A, SING mã ZP/A, Hong Kong mã ZA/A, Hàn Quốc mã KH/A. Mang đến đa dạng lựa chọn từ 1 SIM đến 2 SIM và chức năng thông số kỹ thuật nội địa từng nước

iPhone 14 xách tay

iPhone 14 | Plus | Pro | Pro Max xách tay có giới hạn gì không ?

iPhone từ iOS 15 là không có bất kì giới hạn nào đố với tất cả iPhone trên thế giới, sử dụng như phiên bản quốc tế không có giới hạn ( Trừ mã Trung Quốc CH/A )

iPhone 14 | Plus | Pro | Pro Max xách tay Mỹ mã LL/A là gì ?

iPhone 14 xách tay Mỹ LL/A | iPhone 14 Plus xách tay Mỹ LL/A | iPhone 14 Pro xách tay Mỹ LL/A | iPhone 14 Pro Max xách tay Mỹ LL/A là phiên bản xách tay trực tiếp thị trường Mỹ chỉ có eSIM không có sim vật lý

iPhone 14 | Plus | Pro | Pro Max xách tay mã ZP/A là gì ?

iPhone 14 xách tay mã ZP/A | iPhone 14 Plus xách tay mã ZP/A | iPhone 14 Pro xách tay mã ZP/A | iPhone 14 Pro Max xách tay mã ZP/A là phiên bản xách tay trực tiếp thị trường SING, Thái mã ZP/A. Bao gồm 1 eSIM và 1 sim vật lý

iPhone 14 | Plus | Pro | Pro Max xách tay Hong Kong mã ZA/A là gì ?

iPhone 14 2 sim vật lý xách tay Hong Kong mã ZA/A | iPhone 14 Plus 2 sim vật lý xách tay Hong Kong mã ZA/A | iPhone 14 Pro 2 sim vật lý xách tay Hong Kong mã ZA/A | iPhone 14 Pro Max 2 sim vật lý xách tay Hong Kong mã ZA/A là phiên bản xách tay trực tiếp thị trường Hong Kong mã ZA/A. Bao gồm 2 sim vật lý ( có eSIM )

iPhone 14 | Plus | Pro | Pro Max xách tay Hàn Quốc mã KH/A là gì ?

iPhone 14 xách tay Hàn Quốc mã KH/A | iPhone 14 Plus xách tay Hàn Quốc mã KH/A | iPhone 14 Pro xách tay Hàn Quốc mã KH/A | iPhone 14 Pro Max xách tay Hàn Quốc mã KH/A là phiên bản xách tay trực tiếp thị trường Hàn Quốc mã KH/A. Bao gồm 1 eSIM và 1 sim vật lý

iPhone 14 xách tay

iPhone 14 xách tay Mỹ mã LL/A | iPhone 14 xách tay Hong Kong mã ZA/A | iPhone 14 xách tay mã ZP/A | iPhone 14 xách tay Hàn Quốc mã KH/A. Mua iPhone 14 xách tay tại Gò Vấp, iPhone 14 cũ xách tay chất lượng cam kết ZIN NGUYÊN BẢN từ nhà sản xuất. Tradein thu cũ đổi mới | Quẹt thẻ trả góp

iPhone 14 Plus xách tay

iPhone 14 Plus xách tay Mỹ mã LL/A | iPhone 14 Plus xách tay Hong Kong mã ZA/A | iPhone 14 Plus xách tay mã ZP/A | iPhone 14 Plus xách tay Hàn Quốc mã KH/A. Mua iPhone 14 Plus xách tay tại Gò Vấp, iPhone 14 Plus cũ xách tay chất lượng cam kết ZIN NGUYÊN BẢN từ nhà sản xuất. Tradein thu cũ đổi mới | Quẹt thẻ trả góp

iPhone 14 Pro xách tay

iPhone 14 Pro xách tay Mỹ mã LL/A | iPhone 14 Pro xách tay Hong Kong mã ZA/A | iPhone 14 Pro xách tay mã ZP/A | iPhone 14 Pro xách tay Hàn Quốc mã KH/A. Mua iPhone 14 Pro xách tay tại Gò Vấp, iPhone 14 Pro cũ xách tay chất lượng cam kết ZIN NGUYÊN BẢN từ nhà sản xuất. Tradein thu cũ đổi mới | Quẹt thẻ trả góp

iPhone 14 Pro Max xách tay

iPhone 14 Pro Max xách tay Mỹ mã LL/A | iPhone 14 Pro Max xách tay Hong Kong mã ZA/A | iPhone 14 Pro Max xách tay mã ZP/A | iPhone 14 Pro Max xách tay Hàn Quốc mã KH/A. Mua iPhone 14 xách tay tại Gò Vấp, iPhone 14 cũ xách tay chất lượng cam kết ZIN NGUYÊN BẢN từ nhà sản xuất. Tradein thu cũ đổi mới | Quẹt thẻ trả góp

iPhone 14 Pro Max Mỹ

iPhone 14 Pro Max Hong Kong

iPhone 14 Pro Max Hàn Quốc