iPhone 14 Pro Max ZA/A là gì ?

iPhone 14 Pro Max ZA/A là Điện thoại iPhone 14 Pro Max phiên bản thị trường Hong Kong, mã ZA/A, bao gồm bộ nhớ 128GB | 256GB | 512GB | 1TB

iPhone 14 Pro Max ZA/A được phân phối tại TheTekCoffee là iPhone 14 Pro Max xách tay trực tiếp thị trường Hong Kong mã ZA/A

iPhone 14 Pro Max ZA/A là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *