iPhone 14 Pro Max LL/A là gì ?

iPhone 14 Pro Max LL/A là Điện thoại iPhone 14 Pro Max phiên bản thị trường Mỹ, mã LL/A, bao gồm bộ nhớ 128GB | 256GB | 512GB | 1TB

iPhone 14 Pro Max LL/A được phân phối tại TheTekCoffee là iPhone 14 Pro Max xách tay trực tiếp thị trường mỹ mã LL/A

iPhone 14 Pro Max LL/A là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *