Các nước nào có thể thêm eSIM Galaxy S23 Series ?

Danh sách các nước có thể thêm eSIM trên thiết bị Galaxy S23 Series bao gồm hỗ trợ eSIM trên Samsung S23 Ultra, Samsung S23+, Samsung S23

eSIM Galaxy S23 Series

Xem thêm : So sánh Samsung S23 Ultra chính hãng và xách tay

eSIM Galaxy S23 Series support

eSIM Galaxy S23 Series support Africa

eSIM Galaxy S23 Series support Asia-Pacific and Australia

eSIM Galaxy S23 Series support Europe

eSIM Galaxy S23 Series support Central and South America

eSIM Galaxy S23 Series support Middle East

eSIM Galaxy S23 Series support North America

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *