Cách đổi tài khoản iD Apple qua Mỹ để tải app trên Apple Vision Pro.

Hướng dẫn cách đổi tài khoản iD Apple qua Mỹ để tải app trên Apple Vision Pro đơn giản và nhanh chóng.

Cách đổi tài khoản iD Apple qua Mỹ để tải app trên Apple Vision Pro.

Để đổi tài khoản Apple ID qua Mỹ nhằm tải ứng dụng trên Apple Vision Pro, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

Hướng dẫn đổi quốc gia trên Apple ID

 1. Mở ứng dụng Settings (Cài đặt):
  • Trên iPhone, iPad hoặc iPod touch của bạn, mở ứng dụng Settings.
  • Trên máy Mac, mở ứng dụng System Preferences và chọn Apple ID.
 2. Đăng nhập vào Apple ID:
  • Nhấn vào tên của bạn ở đầu màn hình.
  • Chọn Media & Purchases (Phương tiện & Mua hàng).
  • Nhấn vào View Account (Xem tài khoản). Bạn có thể cần phải đăng nhập lại.
 3. Đổi quốc gia hoặc vùng:
  • Chọn Country/Region (Quốc gia/Khu vực).
  • Chọn Change Country or Region (Đổi Quốc gia hoặc Vùng).
 4. Chọn Hoa Kỳ (United States):
  • Từ danh sách, chọn United States.
 5. Chấp nhận điều khoản và điều kiện:
  • Đọc các điều khoản và điều kiện, sau đó nhấn Agree (Đồng ý).
  • Nhấn Agree (Đồng ý) lần nữa để xác nhận.
 6. Nhập thông tin thanh toán và địa chỉ:
  • Trong phần Payment Method (Phương thức thanh toán), chọn None (Không).
  • Nhập thông tin địa chỉ:
   • Street: 7401 Manhattan Ave
   • City: Vernon Hills
   • State: IL – Illinois
   • Zip: 60061
   • Phone: 224 – 1350143
 7. Hoàn tất:
  • Kiểm tra lại thông tin và nhấn Next (Tiếp theo) để hoàn tất quá trình.

Lưu ý

 • Phương thức thanh toán: Khi chọn “None”, bạn sẽ không cần nhập thông tin thẻ tín dụng.
 • Thông tin địa chỉ: Đảm bảo nhập thông tin chính xác và không sử dụng dấu.
 • Ứng dụng đã tải xuống: Một số ứng dụng có thể không khả dụng hoặc cần phải tải lại khi bạn đổi quốc gia.

Sau khi hoàn tất, bạn có thể mở App Store và tải các ứng dụng dành cho Apple Vision Pro. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *