Giá iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và iPhone 15 Pro Max chính hãng xách tay bao nhiêu? Bảng giá tiêu chuẩn và giá ưu đãi theo bộ nhớ và màu sắc.

Bảng giá iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max mới nhất chính hãng Apple Việt Nam, Xách tay Mỹ 2 eSIM, Hong Kong 2 Sim.

Bảng giá iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max mới nhất chính hãng Apple Việt Nam, Xách tay Mỹ 2 eSIM, Hong Kong 2 Sim.

Bảng giá iPhone 15 2024

Giá iPhone 15 VN/A

Bảng giá iPhone 15 chính hãng Apple Việt Nam VN/A

Phiên bảnGiá tiêu chuẩnGiá tham khảo
iPhone 15 128GB VN/A22.999.000 VND20.590.000 VND
iPhone 15 256GB VN/A22.999.000 VND23.999.000 VND
iPhone 15 512GB VN/A22.999.000 VND29.999.000 VND

Giá iPhone 15 LL/A

Bảng giá iPhone 15 bản Mỹ LL/A

Phiên bảnGiá tại MỹGiá tham khảo
iPhone 15 128GB LL/A799$19.590.000 VND
iPhone 15 256GB LL/A899$20.999.000 VND
iPhone 15 512GB LL/A109$22.999.000 VND

Giá iPhone 15 ZA/A

Bảng giá iPhone 15 bản Hong Kong 2 sim ZA/A

Phiên bảnGiá tại Hong KongGiá tham khảo
iPhone 15 128GB ZA/A6,899HK$19.590.000 VND
iPhone 15 256GB ZA/A7,699HK$20.999.000 VND
iPhone 15 512GB ZA/A9,399HK$22.999.000 VND

Bảng giá iPhone 15 Plus

Giá iPhone 15 Plus VN/A

Bảng giá iPhone 15 Plus chính hãng Apple Việt Nam VN/A

Phiên bảnGiá tiêu chuẩnGiá tham khảo
iPhone 15 Plus 128GB VN/A25.999.000 VND23.990.000 VND
iPhone 15 Plus 256GB VN/A28.999.000 VND27.999.000 VND
iPhone 15 Plus 512GB VN/A34.999.000 VND32.999.000 VND

Giá iPhone 15 Plus LL/A

Bảng giá iPhone 15 Plus bản Mỹ LL/A

Phiên bảnGiá tại MỹGiá tham khảo
iPhone 15 Plus 128GB LL/A899$22.590.000 VND
iPhone 15 Plus 256GB LL/A999$25.599.000 VND
iPhone 15 Plus 512GB LL/A1199$27.999.000 VND

Giá iPhone 15 Plus ZA/A

Bảng giá iPhone 15 Plus bản Hong Kong 2 sim ZA/A

Phiên bảnGiá tại Hong KongGiá tham khảo
iPhone 15 Plus 128GB ZA/A7,699HK$22.590.000 VND
iPhone 15 Plus 256GB ZA/A8,499HK$25.599.000 VND
iPhone 15 Plus 512GB ZA/A10,199HK$27.999.000 VND

Bảng giá iPhone 15 Pro

Giá iPhone 15 Pro VN/A

Bảng giá iPhone 15 Pro chính hãng Apple Việt Nam VN/A

Phiên bảnGiá tiêu chuẩnGiá tham khảo
iPhone 15 Pro 128GB VN/A28.999.000 VND26.790.000 VND
iPhone 15 Pro 256GB VN/A31.999.000 VND29.399.000 VND
iPhone 15 Pro 512GB VN/A37.999.000 VND35.999.000 VND
iPhone 15 Pro 1TB VN/A43.999.000 VND40.999.000 VND

Giá iPhone 15 Pro LL/A

Bảng giá iPhone 15 Pro bản Mỹ LL/A

Phiên bảnGiá tại MỹGiá tham khảo
iPhone 15 Pro 128GB LL/A999$24.590.000 VND
iPhone 15 Pro 256GB LL/A1099$26.599.000 VND
iPhone 15 Pro 512GB LL/A1299$30.599.000 VND
iPhone 15 Pro 1TB LL/A1499$30.599.000 VND

Giá iPhone 15 Pro ZA/A

Bảng giá iPhone 15 Pro bản Hong Kong 2 sim ZA/A

Phiên bảnGiá tại Hong KongGiá tham khảo
iPhone 15 Pro 128GB ZA/A8,599HK$27.590.000 VND
iPhone 15 Pro 256GB ZA/A9,399HK$29.599.000 VND
iPhone 15 Pro 512GB ZA/A11,099HK$36.599.000 VND
iPhone 15 Pro 1TB ZA/A12,799HK$41.599.000 VND

Bảng giá iPhone 15 Pro Max

Giá iPhone 15 Pro Max VN/A

Bảng giá iPhone 15 Pro Max chính hãng Apple Việt Nam VN/A

Phiên bảnGiá tiêu chuẩnGiá tham khảo
iPhone 15 Pro Max 256GB VN/A34.999.000 VND30.999.000 VND
iPhone 15 Pro Max 512GB VN/A40.999.000 VND38.599.000 VND
iPhone 15 Pro Max 1TB VN/A46.999.000 VND45.399.000 VND

Giá iPhone 15 Pro Max LL/A

Bảng giá iPhone 15 Pro Max bản Mỹ LL/A

Phiên bảnGiá tại MỹGiá tham khảo
iPhone 15 Pro Max 256GB LL/A1199$28.999.000 VND
iPhone 15 Pro Max 512GB LL/A1399$33.399.000 VND
iPhone 15 Pro Max 1TB LL/A1599$35.599.000 VND

Giá iPhone 15 Pro Max ZA/A

Bảng giá iPhone 15 Pro Max bản Hong Kong 2 sim ZA/A

Phiên bảnGiá tại Hong KongGiá tham khảo
iPhone 15 Pro Max 256GB ZA/A10,199HK$32.999.000 VND
iPhone 15 Pro Max 512GB ZA/A11,899HK$38.599.000 VND
iPhone 15 Pro Max 1TB ZA/A13,599HK$44.599.000 VND

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *